Thông điệp chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT


Tập đoàn Cienco 4 được vận hành bởi những chuyên gia tinh nhuệ, lành nghề đã từng kinh qua nhiều thử thách tại các Tập đoàn xây dựng đa quốc gia và đảm nhận vị trí chủ chốt tại một trong những Công ty tổng thầu lớn nhất Việt Nam. Những công trình tuyệt đẹp, tầm vóc được dựng lên khắp mọi miền đất nước do chúng tôi tham gia xây dựng và điều hành, đủ bền vững để khẳng định sự tín nhiệm lâu dài.

Nhân sự hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT

Ngày Sinh : 04/10/1970

Nguyễn Tuấn Huỳnh

Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 13/11/1976

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
– Kỹ sư Xây dựng cầu hầm

Trần Thị Thu Hà

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 26/05/1976

Trình Độ :
– Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Nguyễn Anh Tân

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 28/10/1979

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
– Kỹ sư Cầu đường

Lê Đức Thọ

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 20/11/1978

Trình Độ :
– Kỹ sư Kinh tế xây dựng
– Thạc sỹ Kinh tế xây dựng

Hồ Xuân Sơn

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 26/08/1979

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kỹ thuật

Đàm Xuân Toan

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 18/09/1976

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kỹ thuật

Văn Hồng Tuân

Thành viên HĐQT

Ngày Sinh : 15/11/1980

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng