Giới thiệu về ban tổng giám đốc

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 là xây dựng CIENCO4 phát triển bến vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngành nghề xây dựng giao thông là chủ yếu, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại trong sản xuất kinh doanh, chăm lo giải quyết tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát triển Tập đoàn thành đơn vị có thương hiệu mạnh.

Nhân sự ban tổng giám đốc

Nguyễn Tuấn Huỳnh

Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 13/11/1976

Nơi Sinh :
– Xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Cư trú :
– Khối Phúc Tân, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
– Kỹ sư Xây dựng cầu hầm

Trần Văn Chín

Phó Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 04/09/1959

Trình Độ :
– Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Trần Thị Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 26/05/1976

Trình Độ :
– Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Nguyễn Đình Nhuận

Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 19/10/1978

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sỹ Xây dựng Cầu đường

Hồ Xuân Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh : 19/10/1978

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kỹ thuật

Lê Đức Thọ

Phó Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 20/11/1976

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng

Đàm Xuân Toan

Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh : 18/09/1976

Trình Độ :
– Thạc sỹ Kỹ thuật

Nguyễn Phương Vinh

Phó Tổng Giám đốc

Ngày Sinh : 07/10/1984

Trình Độ :
– Thạc sỹ Cầu Hầm