Gói thầu XL-02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Trang Chủ / / Gói thầu XL-02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

  • Chủ dự án : Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long
  • Địa điểm : Đồng Tháp
  • Thời gian : 1/2021 – 1/2023
  • Tổng mức đầu tư : 705 tỷ

Thông tin dự án


Gói thầu XL-02: Xây dựng đoạn tuyến Km113+500 – Km120+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1