Gói thầu số 2-XL thuộc dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây

Trang Chủ / / Gói thầu số 2-XL thuộc dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây

  • Chủ dự án : Ban quản lý dự án Thăng Long
  • Địa điểm : Bình Thuận
  • Thời gian : 1/2021 – 1/2023
  • Tổng mức đầu tư : 1.911 tỷ

Thông tin dự án


Gói thầu số 2-XL: Thi công xây dựng đoạn Km16+400- Km47+672 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020