Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Trang Chủ / / Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

  • Chủ dự án : Thành phố Hà Nội
  • Địa điểm : Thành phố Hà Nội
  • Thời gian : 1/2021 – 1/2023
  • Tổng mức đầu tư : 252 tỷ

Thông tin dự án


Gói thầu Xây lắp số 1: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá