Gói thầu 1A: Xây dựng thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. Hồ Chí Minh

Trang Chủ / Gói thầu 1A: Xây dựng thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Tp. Hồ Chí Minh

 27/05/2021